Liseler İçin Bilimsel Eğitim Kitleri
  • +90 312 210 18 71
  • bilim@nanobiz.com.tr

Liseler İçin Bilimsel Eğitim Kitleri

Liseler İçin Bilimsel Eğitim Kitleri

NANObiz’in uzman personeli tarafından liselere yönelik olarak MEB tarafından belirlenen kazanımlarına uyumlu olarak geliştirilen bu seride, moleküler biyoloji, genetik ve mikrobiyoloji gibi konularda deneyler mevcuttur. Kit kitapçıkları lise öğrencisine uygun bilgi seviyesine göre hazırlanmış ve deney aşamaları çizimlerle görselleştirilmiştir.

Deneyde gerçekleştirilen uygulamanın pekiştirilmesi ve prosedürün bir parçası olması amacıyla “Deney Rapor Formu” ve kitlerde kullanılan malzemelere yönelik MSDS formları kutu içerisinde yer almaktadır.

Bu bölümde yer alan ürünlerimizin siparişi için lütfen bizimle iletişim bölümünü kullanarak ve ya direk bilim@nanobiz.com.tr adrersine mail atarak bilgi alınız.

DNA SAFLAŞTIRMA (SEBZE-MEYVE) EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-002-002-00

BARKOD NO: 8682750295374

Bu deney moleküler biyolojinin temeli olan DNA saflaştırma yöntemini, önemli basamaklarını ve amacını anlatmayı amaçlamaktadır. Bu bilimsel eğitim kitinde hücre, DNA'nın yapısal ve işlevsel özellikleri, saflaştırma basamakları ve saflaştırılan DNA'nın hangi amaçla, nerede ve nasıl kullanılacağı
irdelenecektir. Deney esnasında öğrenciler meyvelerden DNA saflaştırılacak ve teorik bilgi uygulamayla pekiştirecekler.

KAZANIMLARI:
Sebze ve meyvelerden DNA elde edebilmek/saflaştırabilmek
Saflaştırılan DNA'yı solüsyon içinde gözlemleyebilmek
DNA'nın yapısal ve işlevsel özelliklerini kavramak
DNA saflaştırmanın nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı konusunda tahminde bulunabilmek
DNA saflaştırmanın farklı canlı örnekleri için uygulamalarını karşılaştırabilmek
Deney düzeneği oluşturabilmek ve deney yapabilmek
Deney malzemelerinin hangi amaçla kullanıldığı konusunda çıkarımda bulunabilmek
Deney kurallarına uymanın önemi ile ilgili genelleme yapabilmek

DNA SAFLAŞTIRMA (İNSAN) EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-002-003-00

BARKOD NO: 8682750295381

Bu deney moleküler biyolojinin temeli olan DNA saflaştırma yöntemini, önemli basamaklarını ve amacını anlatmayı amaçlamaktadır. Moleküler çalışmalarda ağız içinden DNA saflaştırma yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bilimsel eğitim kitinde hücre, DNA'nın yapısal ve işlevsel özellikleri, saflaştırma basamakları ve saflaştırılan DNA'nın hangi amaçla, nerede ve nasıl kullanılacağı irdelenecektir. Deney esnasında öğrenciler kendi DNA'larını saflaştırılacak ve teorik bilgi uygulamayla
pekiştirecekler.

KAZANIMLARI:
DNA saflaştırmanın nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı konusunda tahminde bulunabilmek
Ağız içinden DNA elde edebilmek/saflaştırabilmek
Deney düzeneği oluşturabilmek ve deney yapabilmek
Deney malzemelerinin hangi amaçla kullanıldığı konusunda çıkarımlarda bulunabilmek
Deney kurallarına uymanın önemi ile ilgili genelleme yapabilmek

DNA SAFLAŞTIRMA (EPİTEL) EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-002-004-00

BARKOD NO: 8682750295398

Hücre içindeki DNA'nın saflaştırılması birçok moleküler biyoloji çalışmasının ilk adımıdır. DNA'nın moleküler çalışmalarda kullanılabilmesi için hücre içerisinden çıkartılması, proteinlerden ve tüm hücre parçalarından ayrılması ve bu esnada kırılmaması yani zarar görmemesi gerekmektedir. Moleküler çalışmalarda ağız içinden (epitel dokudan) DNA saflaştırma yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bilimsel eğitim kitinde hücre, DNA'nın yapısal ve işlevsel özellikleri, saflaştırma basamakları ve saflaştırılan DNA'nın hangi amaçla, nerede ve nasıl kullanılacağı irdelenecektir. Deney esnasında epitel dokudan örnek alınarak moleküler çalışmalarda kullanılacak saflıkta DNA elde edilecektir.

KAZANIMLARI:
DNA saflaştırmanın nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı konusunda tahminde bulunabilmek
Epitel dokudan DNA elde edebilmek/saflaştırabilmek
DNA saflaştırmanın farklı canlı örnekleri için uygulanmasını karşılaştırabilmek
Deney düzeneği oluşturabilmek ve deney yapabilmek
Deney malzemelerinin hangi amaçla kullanıldığı konusunda çıkarımlarda bulunabilmek
Deney kurallarına uymanın önemi ile ilgili genelleme yapabilmek

 

ADLİ TIP UYGULAMASI - ELEKTROFOREZ EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-002-005-00

BARKOD NO: 8682750295404

Bu deney, moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan RFLP ve Agaroz Jel Elektroforez yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Elektroforez DNA, RNA ve protein gibi biyolojik moleküllerin büyüklükleri, yükleri ve konformasyonlarına göre ayrıştırılmasında kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntemin
adli tıp alanında nasıl kullanıldığını öğrenciler uygulayarak öğrenecekler. Deney sonucunda DNA içeren bir kanıtın ve şüphelilerin DNA profilleri ile karşılaştırılmasına yönelik bir uygulama gerçekleştirmiş olacaklar.

*ELEKTROFOREZ TANKI (ÜRÜN KODU:BLA-005-001-00 BARKOD NO: 8682750295497)

VE GÜÇ KAYNAĞI (ÜRÜN KODU:BLA-005-002-00 BARKOD NO: 8682750295503) GEREKLİDİR.

 

KAZANIMLARI:
Elektroforez yöntemini uygulayabilmek
Bir adli tıp uygulaması yaparak suçlu tespitinde bulunmak
Adli tıpta kullanılan DNA delillerinden suçlu bulma yöntemlerini örneklendirebilmek
Moleküler biyoloji laboratuvar tekniklerini adli tıpta kullanımını yorumlayabilmek
Elektroforez tankının çalışma düzeneğini çözümleyebilmek

Agaroz jel elektroforez tankında kullanılan malzemelerin özelliklerini ilişkilendirebilmek
Agaroz jel üzerinde farklı bantlar oluşmasının nedenlerini tartışabilmek

GDO TESPİTİ - ELEKTROFOREZ EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-002-006-00

BARKOD NO: 8682750295411

Bu deney, moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan PZR ve Agaroz Jel Elektroforez yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Elektroforez DNA, RNA ve protein gibi biyolojik moleküllerin büyüklükleri, yükleri ve konformasyonlarına göre ayrıştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin yazılı ve görsel medyada sıklıkla karşılaşılan GDO tespiti alanında nasıl kullanıldığını öğrenciler uygulayarak öğrenecekler. Deneyin tamamlanmasıyla beraber GDO ve doğal örneklerinin
DNA profillerinin birbirinden farklı olduğu gösterilmiş olacaktır.

*ELEKTROFOREZ TANKI (ÜRÜN KODU:BLA-005-001-00 BARKOD NO: 8682750295497) VE GÜÇ KAYNAĞI (ÜRÜN KODU:BLA-005-002-00 BARKOD NO: 8682750295503) GEREKLİDİR.

 

 

KAZANIMLARI:
Moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan Agaroz Jel Elektroforez yönteminin özelliklerini
yorumlayabilmek
DNA dizilerini karşılaştırarak GDO tespiti yapabilmek
Deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
PZR Yöntemi ile DNA parçalarının çoğaltılması düzeneğini çözümleyebilmek
Elektrik akımı uygulaması ile
agaroz jel üzerinde moleküllerin birbirinden ayrılmasını gözlemlemek
Agaroz jel üzerinde genetiği değiştirilmiş ve değiştirilmemiş örnekleri gözlemlemek ve ayırt edebilmek

DNA ÇİPİ EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-002-007-00

BARKOD NO: 8682750295428

Bu deney, günümüzde birçok alanda sıklıkla kullanılan bir moleküler yöntem olan DNA çipi tekniğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, bu teknik ile kansere sebep olabilecek genlerin nasıl belirlendiğini bir uygulama ile görecekler. Deneyin birinci bölümünde DNA çipinin üç boyutlu
maketini yapacak, ikinci bölümünde ise makro boyutta bir DNA çipi üzerinde kanserle ilişkili genlerin nasıl belirlendiğini gösteren bir deney gerçekleştirecekler.

KAZANIMLARI:
DNA çipi yönteminin özelliklerini ve kullanım alanlarını ilişkilendirebilmek
DNA çipi yönteminin kansere sebep olabilecek genlerin tespitinde kullanımını değerlendirebilmek
Hastalıkla ilgili genlerin tespit edilmesinde DNA Çipi yönteminin avantajlarını tartışabilmek
DNA çiplerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini ilişkilendirebilmek
mRNA dizilerinin cDNA dönüşümlerini yazabilmek
cDNA'ları DNA çipi üzerinde uygun yerlere yerleştirebilmek
Aktif genin hem sağlıkla hem kanserli hücrelerde bulunabilmesinin nedenlerini tartışabilmek
Kansere yol açabilen genleri DNA çipi üzerinde oluşan renklere göre belirleyebilmek
Deney düzeneği kurabilme ve deney yapabilmek

MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-002-008-00

BARKOD NO: 8682750295435

Mikroorganizmalar genelde tek hücreli ve gözle görülmeyecek kadar küçük canlılardır. Günlük hayatta isimlerini en çok duyduğumuz mikroorganizma grubu da bakterilerdir. Mikroorganizmaları görmenin birçok yolu vardır. Öğrenciler farklı yüzeylerden örnek alacak, besiyerinde büyüterek ve
mikroorganizmaların varlığını karşılaştıracaklardır.

KAZANIMLARI:

Farklı mikroorganizmalar hakkında bilgi edinebilmek
Günlük hayatımızın bir parçası olan mikroorganizmaların fayda ve zararları hakkında
çıkarımlarda bulunabilmek
Aseptik çalışma tekniklerini kavramak ve uygulanmadığı takdirde ortaya çıkabilecek
sonuçları tartışabilmek
Deney için gerekli aseptik ortamı sağlayarak,
deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
Katı besiyer hazırlayarak bakteri ekimini gerçekleştirebilmek
Bakterilerin nerelerde daha fazla olduğunu tartışabilmek.

MİKROBİYOLOJİ - ANTİBİYOGRAM KİTİ EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-002-009-00

BARKOD NO: 8682750295442

Bu deney mikrobiyolojinin temel tekniklerinden aseptik çalışma, örnek toplama ve katı besiyer üzerine örnek ekme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrenciler, ilk olarak
çalışma ortamının steril hale getirilmesi ve aseptik çalışma mantığını öğrenecekler. Ardından sağlanan bu aseptik koşullar altında ağız içinden alınmış örneği büyüterek katı besiyer üzerine ekecek ve son olarak antibiyogram testi yapacaklar.

 

KAZANIMLARI:

Günlük hayatımızın bir parçası olan mikroorganizmaların fayda ve zararları hakkında çıkarımlarda bulunabilmek
Aseptik çalışma tekniklerini kavramak ve uygulanmadığı takdirde ortaya çıkabilecek sonuçları
tartışabilmek
Deney için gerekli aseptik ortamı sağlayarak, deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
Sıvı ve katı besiyer hazırlayarak bakteri ekimini gerçekleştirebilmek
Antibiyotiklerin bakteriler üzerindeki etkisini irdelemek
Antibiyogram testi gerçekleştirerek, nerelerde kullanılabileceği konusunda çıkarımlarda

bulunabilmek.

KAĞIT KROMATOGRAFİSİ EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-002-010-00

BARKOD NO: 8682750295459

Bu deney, kromatografinin prensiplerini, terminolojisini açıklayarak, boya moleküllerinin kağıt kromatografisi yöntemi ile ayrışmasını göstermeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, iki farklı
hareketli faz (çözücü) kullanılarak yapılan kâğıt kromatografisinde bitki pigmentlerinin ayrışması karşılaştırılarak farkların neler olduğunu gösteren bir uygulama yapacaklar.

KAZANIMLARI:

Kromatografi yönteminin özelliklerini ve kullanım alanlarını ilişkilendirebilmek
Farklı sabit ve hareketli fazların kullanımının yaratacağı farkı irdeleyebilmek.
Deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
Kağıt kromatografi yöntemi ile bitki pigmentlerini birbirinden ayrıştırabilmek.
Kağıt kromatografisinde kullanılan malzemelerin özelliklerini ilişkilendirebilmek (filtre kağıdı, aseton), hangi amaçla kullanıldıkları konusunda çıkarımda bulunabilmek
Moleküllerin polarite özelliklerinin ayrıştırmadaki önemini tartışabilmek

NANO İLAÇLAR EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-002-001-00

BARKOD NO: 8682750295367

Günümüzde nanoteknoloji birçok alanda olduğu gibi ilaç sektöründe de kullanılmaktadır. Polimer kaplı nanoparçacıklar ilaçların vücut içerisine girdikten sonra kontrollü bir şekilde salınmasını mümkün kullanmaktadır. Öğrenciler, farklı pigmentler içeren kapsüller oluşturacak ve elde ettikleri kapsüllerin farklı ortamlarda nasıl salınım yaptıklarını inceleyeceklerdir.
KAZANIMLARI:

Nano-kapsüller oluşturabilmek
Deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
Nano-kapsüllerin nasıl oluştuğunu çözümleyebilmek
Difüzyon hızının farklı ortamlarda değişim gösterebileceği hakkında tahminde bulunmak
Farklı büyüklüklerdeki moleküllerin difüzyon hızının farklı olması gerektiğini değerlendirebilmek
Nano-kapsüllerin yeni nesil ilaç sanayine uygulamalarını değerlendirebilmek

NANO İLAÇLAR EĞİTİM KİTİ

STOK KODU : BLA-002-001-00
BARKOD : 8682750295367

80,00 TL

%26 İndirim

59,00 TL

İncele