Eğlenceli Bilimsel Eğitim Kitleri
  • +90 312 210 18 71
  • bilim@nanobiz.com.tr

Eğlenceli Bilimsel Eğitim Kitleri

Eğlenceli Bilimsel Eğitim Kitleri

“Çocuklarımızı geleceğin teknolojileri ile tanıştırıyoruz” sloganıyla tasarlayıp, geliştirdiğimiz eğitim kitlerimiz evde yapılabilecek kadar kolay yönergelere sahip, aynı zamanda okul ortamında gerçekleştirilecek derecede detaylı bilgi içeren kazanım odaklı uygulamalardır.

Her eğitim kitinde, kit içeriği ve seviyesine göre “hangi soruları yanıtlayabileceğiz?” ve “neler yapabileceğiz?” başlıkları altında eğitim kitinin uygulanması ardından hangi konuların öğrenileceği ve elde edilecek kazanımlar belirlenmiştir. Böylece eğitim kitini uygulayan öğrencinin, hangi konularda bilgi sahibi olacağını ve hangi kazanımları edineceğini kiti uygulamadan önce bilmesi ve bu doğrultuda konuyu irdelemesi hedeflenmiştir.

Uygulamalar, genetik, biyoteknoloji, adli tıp, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, polimer kimyası ve bilgisayar gibi güncel bilimsel ve teknolojik konulardan seçilmiştir. Eğitim kitlerimiz sayesinde çocuklarımız bilim ve teknolojinin ulaşılabilir ve uygulanabilir olduğunu göreceklerdir.

 

DNA’YI GÖRELİM EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-001-010-00

BARKOD NO: 8682750295190

 

Doğada her canlı bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur. Hücre içinde canlının özelliklerini belirleyen ve bu bilginin sonraki nesillere geçmesini sağlayan moleküle Deoksiribo Nükleik Asit
(DNA) denir. DNA yapısı gereği su içerisinde çözünürken, alkol içerisinde çözünmez ve beyaz ağımsı bir yapı oluşturur. Bu deney DNA'nın alkol içerisinde çökelmesini gözlemlemeyi amaçlamaktadır.

KAZANIMLARI:

DNA konusunda bilgi sahibi olabilmek
DNA'yı gözlemleyebilmek
Deney düzeneği oluşturabilmek ve deney yapabilmek
Deney malzemelerinin hangi amaçla kullanıldığı konusunda çıkarımda bulunabilmek
Deney kurallarına uymanın önemi ile ilgili genelleme yapabilmek

BİTKİ KAŞİFİ EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-001-011-00

BARKOD NO: 8682750295206

 

Bitkiler güzel renkleri ve çeşitleriyle her zaman ilgimizi çeker. Bitki örnekleri toplamak ve bunları saklamak hem keyifli hem de oldukça özen gösterilmesi gereken bir konudur. Bu eğitim kiti ile
çocuklar bitki örneklerinin nasıl toplanması ve saklanması gerektiğini uygulayarak öğreneceklerdir.

 

KAZANIMLARI:

Bitkilerin çeşitliliğini tartışabilmek
Doğadan bitki örnekleri toplayabilmek
Bitkileri saklama yöntemlerini karşılaştırabilmek

DNA DEDEKTİFİ EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-001-012-00

BARKOD NO: 8682750295213

Adli bilimler; tıp, hukuk, fen, sosyal ve kriminal bilimlerin adli olayları çözümüne etkin ve güvenilir bir sonuç getirme ve adalet sisteminin sağlıklı bir biçimde çalışmasına yardımcı olmak amacıyla bir araya geldiği bir kesişme noktasıdır. Son yıllarda genetik alanındaki gelişmeler DNA kanıtlarını kullanarak
çözümsüz olduğu düşünülen olayları çözme olanağı getirmiştir. Bu eğitim kitinde çocuklar, moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan RFLP (Restiriksiyon Parçacık Uzunluğu Polimorfizmi) yöntemini kullanarak suçluyu teşhis edecekleri bir deney simülasyonu gerçekleştireceklerdir.

*ELEKTROFOREZ TANKI (ÜRÜN KODU:BLA-005-001-00 BARKOD NO: 8682750295497)

 VE GÜÇ KAYNAĞI (ÜRÜN KODU:BLA-005-002-00 BARKOD NO: 8682750295503) GEREKLİDİR.

KAZANIMLARI:
Elektroforez yöntemini uygulayabilmek
Bir adli tıp uygulaması yaparak suçlu tespitinde bulunmak
Adli tıpta kullanılan DNA delillerinden suçlu bulma yöntemlerini örneklendirebilmek
Görsel ve yaz medyada sıklıkla karşılaşılan adli tıp uygulamalarını değerlendirebilmek
Moleküler biyoloji laboratuvar tekniklerini adli tıpta kullanımını yorumlayabilmek
Deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
Elektroforez tankının çalışma düzeneğini çözümleyebilmek
Agaroz jel elektroforez tankında kullanılan malzemelerin özelliklerini ilişkilendirebilmek
Agaroz jel üzerinde farklı bantlar oluşmasının nedenlerini tartışabilmek

GDO TESPİTİ EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-001-013-00

BARKOD NO: 8682750295220

 

Gen teknolojileri kullanılarak kalıtsal özellikleri değiştirilen canlılara Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) denir. Genetiği değiştirilmiş organizmaların DNA'sı içerisinde, doğal olandan farklı bir bölge daha bulunmaktadır. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve agaroz jel elektroforez yöntemleri GDO varlığının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu eğitim kiti ile öğrenciler agaroz jel elektroforez yöntemini kullanarak GDO tespiti yapacakları bir deney simülasyonu gerçekleştireceklerdir.

*ELEKTROFOREZ TANKI (ÜRÜN KODU:BLA-005-001-00 BARKOD NO: 8682750295497)

 VE GÜÇ KAYNAĞI (ÜRÜN KODU:BLA-005-002-00 BARKOD NO: 8682750295503) GEREKLİDİR.


KAZANIMLARI:

Moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan
Agoroz Jel Elektroforez yönteminin özelliklerini yorumlayabilmek
DNA dizilerini karşılaştırarak GDO tespiti yapabilmek
Deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
PZR Yöntemi ile DNA parçalarının çoğaltılması düzeneğini çözümleyebilmek
Elektrik akımı uygulaması ile agoroz jel üzerinde moleküllerin birbirinden ayrılmasını gözlemlemek
Agoroz jel üzerinde genetiği değiştirilmiş ve değiştirilmemiş örnekleri gözlemlemek ve ayırt edebilmek

HANGİSİ GDO EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-001-014-00

BARKOD NO: 8682750295237

Gen teknolojileri kullanılarak kalItsal özellikleri değiştirilen canlılara Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) denir. Bir organizmada değiştirilen / eklenen genetik özellik aynı türe ait faklı bir bireyden veya farklı bir türden elde edilebileceği gibi laboratuvar ortamında üretilen yapay DNA dizileri (sentetik DNA) da kullanılabilir. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve agaroz jel elektroforez yöntemleri GDO varlığının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu eğitim kiti ile öğrenciler genetiği değiştirilmiş organizmaların ne olduğu ve nasıl üretildiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Uygulamada agaroz jel elektroforez yöntemini kullanarak hangi bitkilerin GDO'ya dönüştüğünü tespit
edecekleri bir deney simülasyonu gerçekleştireceklerdir.

*ELEKTROFOREZ TANKI (ÜRÜN KODU:BLA-005-001-00 BARKOD NO: 8682750295497)

 VE GÜÇ KAYNAĞI (ÜRÜN KODU:BLA-005-002-00 BARKOD NO: 8682750295503) GEREKLİDİR.

KAZANIMLARI:

GDO'ların nasıl üretildiğini kavramak
Agaroz Jel Elektroforez yöntemini uygulayabilmek
Moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan
Agaroz Jel Elektroforez yönteminin özelliklerini yorumlayabilmek
DNA bantlarını karşılaştırarak GDO tespiti yapabilmek
Agaroz jel üzerinde genetiği değiştirilmiş ve değiştirilmemiş örnekleri ayırt edebilmek
Agaroz jel üzerinde farklı bantlar oluşmasının nedenlerini tartışabilmek

 

MOLEKÜLER KARAKTERİZASYON EĞİTİM KİTİ :

ÜRÜN KODU: BLA-001-015-00

BARKOD NO: 8682750295244

Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde günümüzde canlıların DNA'ları birçok farklı şekilde karşılaştırılabilmektedir. RFLP (Restriksiyon Parçacık Uzunluk Polimorfizmi) ve agaroz jel elektroforez yöntemleri DNA karşılaştırması için kullanılan yöntemlerden biridir. Bu eğitim kitinde çocuklar, moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan RFLP (Restiriksiyon Parçacık Uzunluğu Polimorfizmi) yöntemini kullanarak bitki DNA'larını karşılaştırarak bitkinin türünü belirleyecekleri bir deney simülasyonu gerçekleştireceklerdir.

*ELEKTROFOREZ TANKI (ÜRÜN KODU:BLA-005-001-00 BARKOD NO: 8682750295497)

 VE GÜÇ KAYNAĞI (ÜRÜN KODU:BLA-005-002-00 BARKOD NO: 8682750295503) GEREKLİDİR.

 

KAZANIMLARI:
Agaroz jel elektroforez yöntemini uygulayabilmek
DNA'nın moleküler karşılaştırmalarda nasıl kullanıldığını öğrenebilmek.
Moleküler karakterizasyon yöntemlerinin başka hangi alanlarda kullanılabileceği hakkında çıkarımlarda bulunabilmek.
Deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
Elektroforez tankının çalışma düzeneğini çözümleyebilmek
Agaroz jel elektroforez tankında kullanılan malzemelerin özelliklerini ilişkilendirebilmek
Agaroz jel üzerinde farklı bantlar oluşmasının nedenlerini tartışabilmek

 

BABALIK  TESTİ SİMÜLASYONU EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-016-00

BARKOD NO: 8682750295251

Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde günümüzde canlıların DNA'ları birçok farklı şekilde karşılaştırılabilmektedir. Babalık testleri için de bu yöntemler uygulanmaktadır. Bu eğitim kitinde çocuklar, moleküler biyolojide yaygın olarak kullanılan DNA karşılaştırma yöntemlerinden birini kullanarak babalık testinin nasıl uygulandığını görecekleri bir deney simülasyonu gerçekleştireceklerdir.

*ELEKTROFOREZ TANKI (ÜRÜN KODU:BLA-005-001-00 BARKOD NO: 8682750295497)

 VE GÜÇ KAYNAĞI (ÜRÜN KODU:BLA-005-002-00 BARKOD NO: 8682750295503) GEREKLİDİR.

 

KAZANIMLARI:
Agaroz jel elektroforez yöntemini uygulayabilmek
Babalık testinin nasıl yapıldığını öğrenebilmek
DNA'nın moleküler karşılaştırmalarda nasıl kullanıldığını öğrenebilmek.
Deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
Elektroforez tankının çalışma düzeneğini çözümleyebilmek
Agaroz jel elektroforez tankında kullanılan malzemelerin özelliklerini ilişkilendirebilmek
Agaroz jel üzerinde farklı bantlar oluşmasının nedenlerini tartışabilmek
Bantları karşılaştırarak sonuç elde edebilmek

HASTALIK GENİ TESPİTİNDE DNA ÇİPİ EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-017-00

BARKOD NO: 8682750295268

Canlılarda binlerce gen ve gen ürünü (protein) aynı anda karmaşık bir sistem içinde çalışır. Belirli bir genin görevinin belirlenebilmesi için içinde bulunduğu mekanizmanın detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. DNA çipleri ile birçok gen aynı anda incelebilmekte ve birbirleri ile olan ilişkileri gözlemlenebilmektedir. DNA'da ortaya çıkabilecek değişiklikler (mutasyonlar), farklı ürünler oluşmasına, ürünlerin gerçekleştirmesi gereken fonksiyonları doğru bir şekilde yerine getirememesine ve dolayısı ile hastalıklara sebep olabilmektedir. Bu deney simülasyonu yeni bir moleküler yöntem olan DNA çip tekniğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim kiti ile çocuklar kansere sebep olabilecek genlerin nasıl belirlendiğini bir uygulama ile göreceklerdir.

ISITICI BLOK (ÜRÜN KODU: BLA-005-004-00 BARKOD NO: 8682750295527) GEREKLİDİR.


KAZANIMLARI:

DNA Çip yönteminin kansere sebep olabilecek genlerin tespitinde kullanılmasını değerlendirebilmek
Hastalıkla ilgili genlerin tespit edilmesinde DNA Çipi yönteminin avantajlarını tartışabilmek
Kanserli ve sağlıklı hücrenin yapısal ve işlevsel özelliklerini karşılaştırabilmek
Aktif genin hem sağlıklı hem kanserli hücrelerde bulunabilmesinin nedenlerini tartışabilmek
Kansere yol açabilen genleri DNA çipi üzerinde oluşan renklere göre belirleyebilmek
Deney düzeneği kurabilme ve deney yapabilmek

BAKTERİ AVCISI EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-018-00

BARKOD NO: 8682750295275

Mikroorganizmalar genelde tek hücreli ve gözle görülmeyecek kadar küçük canlılardır. Günlük hayatta isimlerini en çok duyduğumuz mikroorganizma grubu da bakterilerdir. Bakteriler
çok çeşitlidir. Patojenik, yani hastalığa neden olan bakteriler olduğu gibi, canlıların normal biyolojik gelişimleri için hayat boyu onlarla birlikte yaşayan bakteri türleri de vardır. Mikroorganizmaları görmenin birçok yolu vardır. Bu eğitim kitinde çocukların farklı yüzeylerden örnek alarak besiyerinde
büyüterek mikroorganizmaların varlığını belirlemesi amaçlanmaktadır.

 

KAZANIMLAR:

Farklı mikroorganizmalar hakkında bilgi edinebilmek
Günlük hayatımızın bir parçası olan mikroorganizmaların fayda ve zararları hakkında çıkarımlarda bulunabilmek
Aseptik çalışma tekniklerini kavramak ve uygulanmadığı takdirde ortaya çıkabilecek sonuçları tartışabilmek
Deney için gerekli aseptik ortamı sağlayarak, deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
Katı besiyer hazırlayarak bakteri ekimini gerçekleştirebilmek
Bakterilerin nerelerde daha fazla olduğunu tartışabilmek.


DNA FOTOKOPİSİ EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-019-00

BARKOD NO: 8682750295282

PZR (polimeraz zincir reaksiyonu), Nobel ödülü almış, moleküler biyolojide sıklıkla kullanılan bir yöntem olup, basitçe nükleik asitlerin hücre dışında uygun koşullar sağlanarak çoğaltılması
olarak tanımlanabilir. Bilim insanları uygun koşulları sağlayarak hücre dışında bir deney tüpü içerisinde PZR yöntemi ile DNA'nın istedikleri kısmını çoğaltabilmektedir. Bu eğitim kitinde
çocukların yaşlarına uygun şekilde tasarlanmış deney sistemi ile bir DNA bölgesini PZR yöntemini kullanarak çoğaltmaları amaçlanmaktadır.

*PZR CİHAZI ( ÜRÜN KODU: BLA-005-003-00 BARKOD NO: 8682750295510)  GEREKLİDİR.

 

KAZANIMLARI:
DNA ve özelliklerini öğrenmek
DNA'nın bir bölgesinin çoğaltılma mekanizmasını irdeleyebilmek
PZR yönteminin özelliklerini kavrayabilmek
Çoğaltılan DNA parçalarının kullanım alanları hakkında çıkarımlarda bulunabilmek
Deney düzeneği kurabilme ve deney yapabilmek

PARMAK İZİ EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-020-00

BARKOD NO: 8682750295299

Parmak izleri değişmez, kişiye özeldir, belirgin desenlere sahiptir ve bu özellikleri ile sınıflandırılabilirler. Tüm bu özellikleri sayesinde parmak izleri suçluların tespitinde delil olarak
kullanılabilirler. Çocuklar için eğlence dolu bu bilimsel eğitim kiti kriminal ve adli tıp uygulamalarından biri olan parmak izi tespitini öğretmenin yanı sıra eğlenceli bir oyunu da barındırmaktadır. Parmak izlerini karşılaştırarak kime ait olduğunu bulmaya yönelik bu oyun ile çocukların öğrendiklerini pekiştirmeleri amaçlanmaktadır.

KAZANIMLARI:

Parmak izi alabilmek
Parmak izi inceleyip farklı desenlerini belirleyebilmek, tanımlayabilmek ve karşılaştırabilmek
Parmak izi oyununda grupla çalışabilmek ve grup arkadaşları ile iş birliği yapmak
Parmak izinin kullanıldığı/uygulama alanları ile ilgili soru oluşturabilmek
Farklı parmak izi alma yöntemlerini öğrenmek ve karşılaştırabilmek
Parmak izinin kullanım alanlarını (güvenlik, tanımlama vs.) karşılaştırabilmek
Parmak izinin suçluları bulmada nasıl kullanıldığını yorumlayabilmek

ÇİP ÜSTÜ LABORATUVAR:

ÜRÜN KODU: BLA-001-021-00

BARKOD NO: 8682750295305

Günümüzde mikroakışkan sistemlere sahip çip üstü laboratuvar teknolojisi, birçok analizin mikro-hacimli kanallar içerisinde gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede laboratuvarlarda bulunan birçok cihaz madeni para büyüklüğünde bir çipin üzerine sığabilecek kadar küçültülebilmektedir. Bu eğitim kiti çocukların mikroakışkan sistemlerin yapım aşamalarını öğrenmelerini ve uygulama esnasında hazırladıkları kanallarda sıvıları yürüterek bir deney
gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır.

 

KAZANIMLARI:

Çip üstü laboratuvar teknolojisinin özelliklerini sunabilmek
Hazırlanan mikro-laboratuvarda deney düzeneği kurabilmek ve deney yapabilmek
Kalıplama yöntemi ile kanal oluşturma uygulamasını deney malzemelerini kullanarak uygulamak
Deney malzemelerini kullanarak sistem oluşturabilmek
Oluşturulan kanallarda çözeltiler karıştığında reaksiyona girdiklerini gözlemlemek
Çip üstü laboratuvar tekniği ile birçok laboratuvar cihazının çalışma prensibi hakkında çıkarımda bulunabilmek
Çip ile çalışmanın avantajlarını tartışabilmek

 

BİYOPLASTİKLER EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-022-00

BARKOD NO: 8682750295312

Petrolden elde edilen plastikler uzun süre yok olmayan atıklar oluşturarak çevreye zarar vermektedir. Bu nedenle günümüzde doğa dostu biyoplastikler üretilmeye başlanmıştır. Bu eğitim kiti ile çocukların çevreye zarar vermeyen plastiklerin nasıl oluşturulduğunu öğrenmelerini ve biyoplastiklerin toprağa karışma sürecini gözlemlemeleri amaçlanmıştır.

KAZANIMLARI:
Biyoplastik üretebilmek
Biyoplastiği şekillendirebilmek
Biyoplastiğin oluşumunu gözlemlemek
Biyoplastiği tekrar kullanabilmek
Biyoplastiklerin neden tercih edilmesi gerektiğini yorumlayabilmek
Biyoplastiğin doğada nasıl yok olduğunu gözlemleyebilmek
Biyoplastiğin kullanım alanları konusunda çıkarımlarda bulunabilmek

 

NANOKOMPOZİTLER EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-023-00

BARKOD NO: 8682750295329

 

Daha hafif ve güçlü malzemeler elde etmek için oluşturulan kompozitler için nanoyapılı malzemeler kullanılmaktadır. Bu eğitim kitinde çocuklara nano malzemelerin yerine geçebilecek makro boyutlu malzemeler kullanarak kompozit oluşturma mantığının kavratılması amaçlanmaktadır.
KAZANIMLARI:

Kompozit oluşturabilmek
Matris ve katkı malzemelerinin özelliklerini kavramak
Farklı malzemeleri katkı malzemesi olarak kullanabilmek
Kompoziti şekillendirebilmek
Kompozitin özelliklerini irdeleyebilmek
Kompozitlerin hangi uygulamalarda kullanıldığı hakkında çıkarımlarda bulunabilmek

 

NANOYÜZEYLER EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-024-00

BARKOD NO: 8682750295336

Nanoyüzeyler günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Su tutmayan nanoyüzeyler nanoteknoloji kullanılarak üretilen ıslanabilirlikleri çok az olan ya da olmayan yüzeylerdir. Çocuklar için nanoteknolojinin sihirli dünyasını aralayan bu eğitim kiti nanoyüzeylerin farklı malzemeler ile oluşturulmasını amaçlamaktadır. Çocuklar, bu eğitim kiti ile farklı yüzeylere nanokaplama yapacak ve ortaya çıkan yüzeyleri inceleme fırsatı bulacaklardır.

KAZANIMLARI:
Nanoyüzey oluşturabilmek
Nanoyüzeylerin normal yüzeylerden farkını gözlemleyebilmek
Nanokum ile kaplama yapabilmek
Nanoyüzeylerin neden su tutmadığını yorumlayabilmek
Nanoyüzeylerin hangi uygulamalarda kullanılabileceği hakkında çıkarımlarda bulunabilmek

 

NANOFİLTRASYONLAR EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-025-00

BARKOD NO: 8682750295343

Filtrasyon sudaki tortu, askıda katı madde gibi fiziksel kirlilikler ile renk, tat, koku gibi kirliliklerin giderilmesidir. Nanofiltrasyon eğitim kiti ile çocukların, kirli suyu farklı malzemeler ile filtreleyecek filtreleme derecelerini karşılaştırmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca suya farklı testler yaparak pH derecesini ve klor miktarını ölçebileceklerdir.

KAZANIMLARI:
Filtrelemenin ne olduğunu kavramak
Filtrelemenin neden gerekli olduğu hakkında
çıkarımlarda bulunabilmek
Filtrelemede kullanılabilecek malzemelerin
özelliklerini öğrenmek
Nanomalzemelerin filtrelemede kullanılmasının
avantajlarını tartışabilmek
Suyun kalitesi açışından yapılabilecek testler
hakkında bilgi edinmek ve uygulayabilmek

 

BİLGİSAYAR DİLİ EĞİTİM KİTİ:

ÜRÜN KODU: BLA-001-026-00

BARKOD NO: 8682750295350

 

Bilgisayarlar günümüzde vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Bu eğitim kiti çocuklara bilgisayarların nasıl bir sistemle verileri depoladığını ve diğer bilgisayarlarla nasıl haberleştiklerini anlatmayı amaçlamaktadır. Eğitim kiti içerisindeki oyun ile bilgisayarlarda kullanılan harf, rakam ve diğer tüm karakterler kodlara çevirip öğrendiklerini eğlenceli bir şekilde pekiştireceklerdir.

KAZANIMLARI:
Bilgisayar dilini kullanabilmek
Bilgisayar dilini kullanarak haberleşebilmek
Bilgisayarların veri depolama sistemlerini
yorumlayabilmek
Bilgisayar dilinin temellerini öğrenmek
Bilgisayarlarda kullanılan kod sistemini
kullanabilmek
Onluk sistemdeki bir sayıyı ikilik tabana çevirebilmek
Kod kullanarak sözcük yazabilmek
Kodlanmış sözcükleri okuyabilmek

 

 

 

 

YEDİLİ MEGA PAKET

STOK KODU : BLA-003-001-07
BARKOD : 8682750295060

665,00 TL

%47 İndirim

350,00 TL

İncele

MAXI PAKET (4’LÜ) BİYOTEKNOLOJİYİ ÖĞRENİYORUM

STOK KODU : BLA-003-002-04
BARKOD : 8682750295077

199,00 TL

İncele

MİNİ PAKET (3'LÜ) GENLER VE KALITIM KAĞIT OYUNLARI

STOK KODU : BLA-003-003-03
BARKOD : 8682750295084

109,00 TL

İncele

MİNİ PAKET (2’Lİ) DNA’MI KEŞFEDİYORUM

STOK KODU : BLA-003-004-02
BARKOD : 8682750295091

89,00 TL

İncele

DNA’MI SAFLAŞTIRIYORUM EĞİTİM KİTİ

STOK KODU : BLA-001-001-00
BARKOD : 8682750295107

75,00 TL

%21 İndirim

59,00 TL

İncele

GENLER&KALITIM EĞİTİM KİTİ

STOK KODU : BLA-001-002-00
BARKOD : BLA-001-002-00

59,00 TL

%17 İndirim

49,00 TL

İncele

HİDROJEL EĞİTİM KİTİ

STOK KODU : BLA-001-003-00
BARKOD : 8682750295121

65,00 TL

%25 İndirim

49,00 TL

İncele

HIRSIZ KİM EĞİTİM KİTİ

STOK KODU : BLA-001-004-00
BARKOD : 8682750295138

55,00 TL

%47 İndirim

29,00 TL

İncele

MEYVE VE SEBZEDEN DNA SAFLAŞTIRMA EĞİTİM KİTİ

STOK KODU : BLA-001-005-00
BARKOD : 8682750295145

75,00 TL

%21 İndirim

59,00 TL

İncele

MUTASYONLAR VE PROTEİN SENTEZİ EĞİTİM KİTİ

STOK KODU : BLA-001-006-00
BARKOD : 8682750295152

50,00 TL

%42 İndirim

29,00 TL

İncele

SICAK BUZ EĞİTİM KİTİ

STOK KODU : BLA-001-007-00
BARKOD : 8682750295169

65,00 TL

%25 İndirim

49,00 TL

İncele

SÜTÜ İNCELİYORUM EĞİTİM KİTİ

STOK KODU : BLA-001-008-00
BARKOD : 8682750295176

65,00 TL

%25 İndirim

49,00 TL

İncele